Оюутан элсүүлэх журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

A- A A+
Оюутан элсүүлэх журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай