Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх дотоод хяналтын журмын төсөлтэй танилцаж, санал ирүүлнэ үү!

A- A A+
Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх дотоод хяналтын журмын төсөлтэй танилцаж, санал ирүүлнэ үү!