Монгол Улсын 2024 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын тухай орон нутгийн засаг дарга нартай хамтран ажиллах

A- A A+
Монгол Улсын 2024 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын тухай орон нутгийн засаг дарга нартай хамтран ажиллах