Докторын зэрэг хамгаална

A- A A+
Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн ГУУС-ийн докторант М.Очирбат "Овоот хурал хотгорын геологи, хурдас хуримтлалын орчин, нүүрсний чанарын судалгаа" сэдвээр 2023 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр 14 цагаас Геологи-эрдэс судлалын докторын зэрэг хамгаална. Геологи-эрдэс судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал ШУТИС-ийн Т байрны Т-207 тоот (Хамгаалалтын) өрөөнд явагдана.