Докторын зэрэг хамгаална

A- A A+
Докторын зэрэг хамгаална

МУЭИС-ийн докторант He Shuai “Research on Digital Design of Cultural Heritage Tourism Products” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 10-р сарын 05-ны өдрийн 14:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Олон улс судлал, удирдахуйн
докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл