Докторын зэрэг хамгаална

A- A A+
Докторын зэрэг хамгаална

МУЭИС-ийн докторант Zhang Yuanjie “A Study on General Subject Teachers of Rural Primary Schools in China: A Case Study of Henan Province” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 09-р сарын 28-ны өдрийн 16:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Олон улс судлал, удирдахуйн
докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл