УЛААНБААТАР, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

A- A A+
УЛААНБААТАР,  БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ