ХОВД АЙМАГТ ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

A- A A+
ХОВД АЙМАГТ ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ