Докторын зэрэг хамгаална

A- A A+
Докторын зэрэг хамгаална

МУИС-ийн ШУС-ийн БУС-ын Биологийн тэнхимийн докторант Цэрэн-Очирын Цэрэндулам “Хустайн байгалийн цогцолборт газрын уулын хээрийн ургамалжлын хөдлөлзүй” сэдвээр Биологийн ухааны докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 01 дүгээр сарын 23-ны 14:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн I байрны Эрдмийн танхим буюу Дугуй танхимд болно. 

Биологийн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл