Докторын зэрэг хамгаална

A- A A+
Докторын зэрэг хамгаална

Дотоод хэргийн их сургуулийн докторант Батсайханы Эрдэнэбат нь “Эрүүгийн процессын шуурхай байх зарчим: Эрх зүйн орчин, хэрэгжилт” сэдвээр хууль зүйн докторын зэрэг хамгаална.

Дотоод хэргийн их сургуулийг түшиглэсэн Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан  2023 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 10:00 цагт Дотоод хэргийн их сургуулийн хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдааны танхимд болно.

Диссертац, түүний хураангуйтай  Дотоод хэргийн их сургуулийн төв номын санд танилцах боломжтой.