ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

A- A A+
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн докторанд Хү.Шиаоли (HU XIAO LI) "Дунхуан Могао агуйн Юань гүрний үеийн ханын зураг дахь бүжгийн хөдөлгөөний судалгаа" сэдвээр Урлаг судлалын доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2022 оны 12 дугаар сарын 06-ны 14:00 цагаас цахимаар хуралдана.

СОЁЛ, УРЛАГ СУДЛАЛЫН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ