Төрийн өмчийн Удирдах зөвлөлд үүсгэн байгуулагчийг төлөөллийг томилох тухай тушаал

A- A A+
Төрийн өмчийн Удирдах зөвлөлд үүсгэн байгуулагчийг төлөөллийг томилох тухай тушаал