ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

A- A A+
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

CУИС-ийн докторант Д.Лонтонсод “БНХАУ дахь монгол үндэстний уртын дуу, дуучдын газарзүйн тархалтын судалгаа” сэдвээр урлаг судлалын доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны 14:00 цагаас цахимаар хуралдана.

СОЁЛ, УРЛАГ СУДЛАЛЫН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ