Докторын зэрэг хамгаална

A- A A+
Докторын зэрэг хамгаална

Дотоод хэргийн их сургуулийн докторант Нямдаваагийн Жинжиймаа нь “Бусдын эд хөрөнгө авахаар заналхийлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал” сэдвээр хууль зүйн докторын зэрэг хамгаална.

Дотоод хэргийн их сургуулийг түшиглэсэн Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан  2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 10:00 цагт Дотоод хэргийн их сургуулийн Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдааны танхимд болно.

Диссертац, түүний хураангуйтай  Дотоод хэргийн их сургуулийн төв номын санд танилцах боломжтой.