Докторын зэрэг хамгаална

A- A A+
Докторын зэрэг хамгаална

МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн докторант Баярсайхан овогтой Сайнжаргал “Хэрэглэгчийн зах зээлийг сэтгэл зүйн үзүүлэлтээр сегментчлэх арга зүйн асуудал” сэдвээр бизнесийн удирдлагын доктор (Ph.D) –ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалах хурал 2022 оны 10 дугаар сарын 10 нд МУИС-ийн 1-р байрны 320 тоот өрөөнд 14 цагт болно.  

Бизнесийн удирдлагын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл