Докторын зэрэг хамгаална

A- A A+
Докторын зэрэг хамгаална

Дотоод хэргийн их сургуулийн докторант Ваанчигийн Удвал нь “Үндсэн хуульт ёсыг бэхжүүлэхэд Үндсэн хуулийн цэцийн үүрэг: харьцуулсан судалгаа” сэдвээр хууль зүйн докторын зэрэг хамгаална.,

Дотоод хэргийн их сургуулийг түшиглэсэн Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан  2022 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10:00 цагаас Их сургуулийн Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдааны танхимд болно.

Диссертац, түүний хураангуйтай  Дотоод хэргийн их сургуулийн төв номын санд танилцах боломжтой. 

ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙГ ТҮШИГЛЭСЭН
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ