ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

A- A A+
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУБИС-ийн Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн докторант С.Дорждуламрагчаа “Монгол хэлэнд туссан хийсвэр (дотоод) ертөнцийн дүр зураг” сэдвээр 2022 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр Хэл шинжлэлийн докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах хурал МУИС-ийн II байрын 439 тоот танхимд 14:00 цагаас болно.

ХЭЛ ШИНЖЛЭЛИЙН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ