ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

A- A A+
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ШУТИС-ийн докторант Батгэрэл овогтой Улаанбаатар “Хүдрийн ил уурхайн ажлын бус хажуугийн параметрүүдийг тогтворжилтын нөхцөлөөр тодорхойлох судалгаа” сэдвээр доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2022 оны 09 дүгээр сарын 30-ны 10:00 цагт ШУТИС-ийн Е-405 тоот хурлын танхимд болно.

Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн докторын ажил хамгаалалуулах зөвлөл