Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын а/138 тушаал Босго оноо тогтоох тухай

A- A A+
 Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын а/138 тушаал Босго оноо тогтоох тухай

Хавсралыг нүүр хуудсан дээр дарж үзнэ үү