БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛД ОРОЛЦОО ИХ БАЙХ ТУСАМ АЛДАА БАГА ГАРНА

A- A A+
БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛД ОРОЛЦОО ИХ БАЙХ ТУСАМ АЛДАА БАГА ГАРНА

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбар эрх зүйн болон төсвийн шинэчлэлийг эхлүүлж энэ хүрээндээ анхан шатны нэгжүүдэд бодлого шийдвэрээ танилцуулах, нэгдсэн ойлголт мэдээлэл өгөх зорилгоор орон нутагт ажиллаж байна. Өнөөдөр БШУ-ы сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг Говьсүмбэр аймагт ажиллаж байна. Оролцоо их байх тусам алдаа бага гарна.