Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын чиглэлээр тусгагдсан зорилт арга хэмжээний 2021 оны хэрэгжилтийн тайлан

A- A A+
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын чиглэлээр тусгагдсан зорилт  арга хэмжээний 2021 оны хэрэгжилтийн тайлан

Та эхний хуудас нь дээр дарж тайлангийн үргэлжлэлийг үзнэ үү