Иргэдийн сурч боловсрох эрхийг хангах, хичээл сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах арга хэмжээний талаар мэдээлэл хийв

A- A A+
Иргэдийн сурч боловсрох эрхийг хангах, хичээл сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах арга хэмжээний талаар мэдээлэл хийв