СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН 2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

A- A A+
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН 2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

СТАТИСТИК МЭДЭЭ ҮЗЭХ