card

Албан хаагчдын утасны жагсаалт

 

 

 

Ажлын байрны нэр

Албан хаагчийн нэр

Өрөөний дугаар

Өрөөний утасны дугаар

Майл хаяг

1

1

Сайд

Л.Энх-Амгалан

511а

323158

263158

    L.Enkhamgalan@mecs.gov.mn

2

2

Дэд сайд

Г.Ганбаяр

510

263589

        Ganbayar@mecs.gov.mn

3

3

Төрийн нарийн бичгийн дарга 

Л.Цэдэвсүрэн

411

263653

Tsedevsuren@mecs.gov.mn

САЙДЫН АЖЛЫН АЛБА

4

1

Сайдын зөвлөх

М.Батгэрэл

506

263646

Batgerel@mecs.gov.mn

5

2

Сайдын туслах

Г.Урангоо

511

262480

Urangoo@mecs.gov.mn

6

3

Хэвлэлийн төлөөлөгч

Ц.Шинэбаяр

110

260723

Shinebayar@mecs.gov.mn

1.БОЛОВСРОЛЫН НЭГДСЭН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР

7

1

Газрын дарга

П.Оюунаа

514

267445

Oyunaa@mecs.gov.mn

8

2

Боловсролын нэгдсэн бодлого, төсөл хөтөлбөрийн төлөвлөлт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

Б.Бадамжав

515

260721

Badamjav@mecs.gov.mn 

9

3

Суралцагчийн хөгжил, хамгаалал, тэгш хамруулах боловсрол, насан туршийн суралцахуйн бодлого, төлөвлөлт, хариуцсан шинжээч

 

515

260721

 

10

4

Салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинээч

Ж.Нарантуяа

515

264531

Narantuya.j@mecs.gov.mn

 

11

5

Сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээ, төлөвлөгөө, сурах бичгийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

Ц.Чимэдлхам

515

264531

Chimedlkham@mecs.gov.mn

12

6

Сургалтын байгууллагын хөгжил, орчин, хэрэглэгдэхүүний бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

 

515

264531

 

 

13 7 Газар зүйн мэдээллийн системд суурилсан төлөвлөлт, хөгжүүлэлт, зохицуулалт хариуцсан шинжээч    Т.Амартүвшин             515             264531          Amartuvshin@mecs.gov.mn 

1.1.Боловсролын чанарын үнэлгээний хэлтэс

14

1

Хэлтсийн дарга

Г.Мөнхбилэг

421

266294

 

Munkhbileg@mecs.gov.mn

15

2

Чанарын үнэлгээний бодлого, төлөвлөлт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

 

405

 

 

 

16

3

Гүйцэтгэлийн үнэлгээний бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

Ц.Бумангэрэл

515

260728

Bumangerel@mecs.gov.mn

 

1.2.Цахим бодлого, статистик мэдээллийн газар

17

1

Газрын  дарга

Т.Бат-Эрдэнэ

413

323284

 

T.Baterdene@mecs.gov.mn

 

18

2

Салбарын цахим бодлого, төлөвлөлт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

О.Дүнжиннамдаг

 

422

263600

Dunjinnamdag@mecs.gov.mn

19

3

Салбарын цахим дэд бүтэц, мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, төлөвлөлт, технологийн нэвтрүүлэлт хариуцсан шинжээч

Г.Долгормаа

422

263600

Dolgormaa@mecs.gov.mn

20

4

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын байгууллага, харьяа байгууллагын статистикийн бодлого, төлөвлөлт, шинжилгээ, мэдээллийн сангийн зохицуулалт хариуцсан шинжээч

Д.Анхзаяа

 

 

422

 

263600

Ankhzaya@mecs.gov.mn

 

21

5

Мэргэжлийн болон дээд боловсрол, шинжлэх ухаан, инноваци технологийн салбарын статистикийн бодлого, төлөвлөлт, шинжилгээ, мэдээллийн сангийн зохицуулалт хариуцсан шинжээч

Ц.Батбаяр

 

 

422

 

263600

batbayar.ts@mecs.gov.mn

2.ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГО, ИННОВАЦИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР

 

22

1

Газрын дарга

Д.Баттогтох

513

260816

Battogtokh.D@mecs.gov.mn

23

2

Шинжлэх ухаан, технологийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

Ц.Намчинсүрэн

507

 

 

267131

Namchinsuren@mecs.gov.mn

24

3

Салбарын түншлэл, өндөр технологи, инновацийн хөгжүүлэлт, гарааны компанийн бодлого, зохицуулалт, хэрэгжилт хариуцсан шинжээч

Б.Урьболд

507

 

 

267131

Uribold@mecs.gov.mn

25

4

Салбарын судалгаа хөгжүүлэлт, дэд бүтцийн бодлого, зохицуулалт, хэрэгжилт хариуцсан шинжээч

 

507

 

 

267131

 

26

5

Салбарын технологи, хөгжүүлэлт, дамжуулалтын бодлого, зохицуулалт, хэрэгжилт, оюуны өмчийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Туул

507

 

 

 

267131

Tuul.b@mecs.gov.mn

27

6

Салбарын харьяа, эрдэм шинжилгээний байгууллагын хөгжил, судалгааны үндсэн чиглэлийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Баттогтох

507

267131

Battogtokh@mecs.gov.mn

28

7

Салбарын хүний нөөц, хамтарсан төсөл, хөтөлбөр, түгээн дэлгэрүүлэлтийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Л.Мөнхтуяа

507

267131

Munkhtuya@mecs.gov.mn

3.ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН УДИРДЛАГА,

ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

29

1

Газрын дарга

 

418

 

 

30 2 Ерөнхий боловсролын салбарын бодлогын зохицуулалт, сургалтын байгууллагын хөгжил, төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч     А.Цолмон             405        260721           Tsolmon@mecs.gov.mn

31

3

Сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээний бодлогын удирдлага, зохицуулалт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

Д.Даваасүрэн

501

263181

Davaasuren@mecs.gov.mn

32

4

Ерөнхий боловсролын салбарын хүний нөөцийн бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

 

501

263181

 

33

5

Суралцагчийн хөгжил, төлөвшил, хамгааллын бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

Б.Дуламсүрэн

501

263181

Dulamsuren@mecs.gov.mn

34

6

Сургалтын байгууллага, сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүний бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Соёлмаа

501

263181

     Soyolmaa@mecs.gov.mn

3.1.Сургуулийн өмнөх боловсролын хэлтэс

35

1

Хэлтсийн дарга

Ж.Мягмар

406

266752

Jmyagmar@mecs.gov.mn

36

2

Сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээний бодлогын удирдлага, зохицуулалт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

Ц.Сарантуяа

420

263284

 

Sarantuya.Ts@mecs.gov.mn

37

3

Сургалтын байгууллагын хөгжил, хүний нөөцийн бодлогын удирдлагын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

Б.Гантөгс

420

263284

 

Gantugs@mecs.gov.mn

38

4

Тэгш хамран сургалт, хүүхдийн хөгжил хамгаалал, сургалтын орчны бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

С.Пүрэвсайхан

420

263284

 

Purevsaikhan@mecs.gov.mn

3.2.Суралцагчийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэс

39

1

Хэлтсийн дарга

Т.Түмэнжаргал

417

260724

Tumenjargal@mecs.gov.mn

40

2

Суралцагчийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бодлогын удирдлага, зохицуулалт, тайлагналт, шим тэжээлийн асуудал хариуцсан шинжээч

Д.Цэндсүрэн

518

318131

Tsendsuren@mecs.gov.mn

41

3

Суралцагчийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орчин, хүний нөөцийн бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Дуламханд

518

318131

Dulamkhand@mecs.gov.mn

3.3 ТЭГШ ХАМРАН СУРГАХ БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС

42 1 Хэлтсийн дарга        
43 2 Сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээ, хүний нөөцийн удирдлага, зохицуулалт, тайлагналт хариуцсан шинжээч Г.Саранхүү/хэлтсийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч/ 521   Sarankhuu@mecs.gov.mn
44 3 Суралцагчийн хөгжил хамгаалал, сургалтын орчины бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Амаржаргал 522 70190920 amarjargal@mecs.gov.mn
45 4 Гэрээт ажилтан А.Саруул 522 70190920 Saruul@mecs.gov.mn

4.ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН УДИРДЛАГА, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

46

1

Газрын дарга

Х.Тамир

502

265696

      Tamir.Kh@mecs.gov.mn

47

2

Сургалтын байгууллагын хөгжил, чанарын баталгаажуулалтын удирдлага, зохицуулалт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

О.Оюунбилэг

505

263449

Oyunbilegoirov@mecs.gov.mn

48

3

Сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээ, хүний нөөцийн бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

Э.Батсэлэм

505

263449

Batselem@mecs.gov.mn

49

4

Эрдэм шинжилгээ, сургалт, судалгаа, сургалтын орчны бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

 

505

263449

 

50 5 Дээд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай  зөвшөөрөл, чанарын үнэлгээ хариуцсан шинжээч Б.Цэнд 505 263449     Tsend@mecs.gov.mn

51

6

Оюутны хөгжил, насан туршийн суралцахуйн бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Э.Чойсүрэн

505

263449

Choisuren@mecs.gov.mn

4.1.МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

51

1

Хэлтсийн дарга

А.Халиунаа

419

266295

Khaliunaa@mecs.gov.mn 

52

2

Салбарын төлөвлөлт, нийгмийн түншлэлийн удирдлага зохицуулалт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

Ц.Отгонмягмар

503

 

260325

Otgonmyagmar@mecs.gov.mn

53

3

Сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээний бодлогын удирдлага, зохицуулалт, тайлагналт хариуцсан  шинжээч

Э.Эрдэнэбилэг

503

 

260325

Erdenebileg@mecs.gov.mn

54

4

Сургалтын байгууллагын хөгжил, салбарын хүний нөөцийн бодлого хариуцсан шинжээч

Г.Алтанзул

503

260325

Altanzul@mecs.gov.mn

55

5

Сургалтын хөтөлбөр, агуулга, орчин, хэрэглэгдэхүүн хариуцсан шинжээч

П.Жавзмаа

503

260325

Javzmaa@mecs.gov.mn

56 6 Чанарын баталгаажуулалт, үнэлгээний асуудал хариуцсан шинжээч     П.Болормаа           503  260325           Bolormaa.p@mecs.gov.mn

5.ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

57

1

Газрын дарга

Б.Отгонцэцэг

418

260409

Otgontsetseg@mecs.gov.mn 

58

2

Яамны хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч, төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

Ш.Сарантуяа

105

266131

Sarantuya@mecs.gov.mn

59

3

Харьяа байгууллагын удирдлагын асуудал хариуцсан шинжээч

Д.Одончимэг

105

266131

Odonchimeg@mecs.gov.mn

60

4

Төлөвлөлт, тайлагналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

П.Наранжаргал

106

266295

Naranjargal@mecs.gov.mn

61 6 Төлөвлөлт, тайлагналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ж.Болорчимэг 517    bolorchimeg.j@mecs.gov.mn

62

7

Яамны дотоод асуудал, шагнал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

М.Уранзул

106

266295

Uranzul@mecs.gov.mn

63

8

 

 

 

 

 

63

9

Жендер, төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

 

412

263653

 

64

10

Цахим сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

П.Ууганбаяр

520

263600

Uuganbayar@mecs.gov.mn

65

11

Бичиг хэргийн асуудал хариуцсан ахлах зохион байгуулагч

Д.Мөнхзаяа

120

262227

Munkhzaya.d@mecs.gov.mn

66

10

Ахлах нягтлан бодогч

Б.Мэнд-Амар

123

263663

Mendamar@mecs.gov.mn

67

11

Архивч

Б.Болорчимэг

119

266428

Bolorchimeg.b@mecs.gov.mn

68

12

Нярав

П.Энхтайван

108

 

Enkhtaivan@mecs.gov.mn

69

13

Иргэд олон нийттэй харилцах ажилтан

З.Хонгорзул

120

262227

Khongorzul@mecs.gov.mn

70

14

Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

 

110

 

 

71

15

Дэд сайдын туслах бөгөөд төсөл хөтөлбөрийн нэгдсэн зохицуулалт хариуцсан ажилтан

Э.Тэмүүжин

510

262003

Temuujin@mecs.gov.mn

5.1.Хууль, эрх зүйн хэлтэс

72

1

Хэлтсийн дарга

Б.Жавзанжаргал

416

263118

Javzanjargal@mecs.gov.mn

73

2

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын эрх зүйн асуудал, мэдээллийн сан, тайлагнал хариуцсан ахлах шинжээч

Ч.Баярмаа

102

267495

Bayarmaach@mecs.gov.mn

74

3

Яамны болон шинжлэх ухааны эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Энхцэцэг

516

323224

Enkhtsetseg.B@mecs.gov.mn

75

4

Мэргэжлийн болон дээд боловсролын эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Т.Туяацэцэг

516

323224

Tuyatsetseg@mecs.gov.mn

6.САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР

76

1

Газрын дарга

Б.Батцэцэг

414

260387

Battsetseg.b@mecs.gov.mn

77

2

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцын  санхүүжилт, тайлагналт, бүртгэл хариуцсан ахлах шинжээч бөгөөд төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

Т.Сумьяа

402

 

60657

 

 

Sumiya@mecs.gov.mn

78

3

Салбарын төсөв, хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого, зохицуулалт, төлөвлөлтийн нэгтгэл хариуцсан ахлах шинжээч

Э.Адъяасүрэн

403

263495

Adiyasuren@mecs.gov.mn

6.1.Санхүүгийн хэлтэс

79

1

Хэлтсийн дарга

 

407

260722

 

80

2

Ерөнхий боловсролын салбарын төсөв, санхүүгийн бодлого, төлөвлөлт, эдийн засгийн шинжилгээ хариуцсан шинжээч

 

403

263495

 

81

3

Сургуулийн өмнөх боловсрол, боловсролын удирдлагын байгууллагын төсөв, санхүүгийн бодлого, төлөвлөлт, эдийн засгийн шинжилгээ хариуцсан шинжээч

 

403

263495

 

82

4

Мэргэжлийн болон дээд боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын төсөв, санхүүгийн бодлого, төлөвлөлт, эдийн засгийн шинжилгээ хариуцсан шинжээч

Д.Гансүмбэрэл

403

263495

Gansumberel@mecs.gov.mn

83

5

Төрийн сангийн баталгаажуулалт, дотоод асуудал, шилэн данс хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

А.Отгонсүрэн

109b

260729

Otgonsuren@mecs.gov.mn

84

6

Төрийн сангийн төлбөр тооцоо, төсвийн гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Үзмээ

109а

260729

Uzmee@mecs.gov.mn

85

7

Төрийн сангийн төлбөр тооцоо, төсвийн гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

 

109а

260729

 

6.2.Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

86

1

Хэлтсийн дарга

Х.Тамираа

524

318700

Tamiraa@mecs.gov.mn

87

2

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, зохицуулалт, нэгдсэн мэдээллийн сан, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

Ч.Батболд

519

70120940

Batbold@mecs.gov.mn

88

4

Ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллага, Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ш.Энхтуул

519

320358

Enkhtuul@mecs.gov.mn

89

5

Сургуулийн өмнөх сургалтын байгууллага, шинжлэх ухааны салбарын хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Т.Мөнгөнтулга

519

320358

Munguntulga@mecs.gov.mn

90

6

Мэргэжлийн болон дээд боловсрол, харьяа байгууллагын хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Түмэнбаяр

519

320358

Tumenbayar@mecs.gov.mn

7.ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

91

1

Газрын дарга

Ш.Нарантуяа

415

262916

Narantuya.Sh@mecs.gov.mn

92

2

Тэтгэлэгт хөтөлбөр хариуцсан ахлах шинжээч

 Б.Мөнхзаяа

423

70120939

Munkhzaya@mecs.gov.mn

93

3

Дээд болон мэргэжлийн боловсролын салбарын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Бүтэмж

423

70120939

Butemj@mecs.gov.mn

94

4

Гадаадаас болон гадаадад суралцах оюутны бодлогын зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

423

70120939

 

95

5

Төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

У.Усгал

423

70120939

Usgal@mecs.gov.mn

8.ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

96

1

Газрын дарга

Н.Нарангэрэл

404

264247

Narangerel@mecs.gov.mn 

97

2

Ерөнхий боловсролын болон дээд боловсрол, харьяа байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, нэгдсэн тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

Б.Доржхуяг

210

260667

Dorjkhuyag@mecs.gov.mn

98

3

Мэргэжлийн болон сургуулийн өмнөх боловсрол, шинжлэх ухааны байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Батдорж

210

260667

Batdorj@mecs.gov.mn

99 4 Төсөл хөтөлбөрийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ нэгдсэн тайлагналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Нямсүрэн 210 260667 Nyamsuren@mecs.gov.mn
8.1 ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС
99 1 Хэлтсийн дарга Х.Дэлгэрмаа 521 313006 Delgermaa@mecs.gov.mn

100

2

Дотоод аудитор, санхүүгийн хяналт хариуцсан шинжээч

М.Нямханд

210

267495

Nyamkhand@mecs.gov.mn

101

3

Дотоод аудитор, санхүүгийн хяналт хариуцсан шинжээч

О.Баярсүрэн

210

267495

Bayarsuren@mecs.gov.mn

9.САЛБАРЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

102

1

Газрын дарга

  Л.Төгсбаяр

421

260728

Tugsbayar@mecs.gov.mn

103

2

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хяналт хариуцсан шинжээч 

Д.Өнөржаргал

212

 

Unurjargal@mecs.gov.mn

104

3

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

А.Мөнх-Эрдэнэ

212

 

Munkherdene@mecs.gov.mn

105

4

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

Г.Сүнжидмаа

212

 

Sunjidmaa@mecs.gov.mn

106 5 Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн     Д.Батсүх 213 260726 Batsukh@mecs.gov.mn
107 6 Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  Г.Наранбаатар 213 260726 Naranbaatar@mecs.gov.mn

108

7

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

М.Нямсүрэн

118

 

Nyamsuren@mecs.gov.mn

109 8 Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  Э.Бямбацэцэг 118   Byambatsetseg@mecs.gov.mn
110 9 Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн         

10.ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

111 1           Газрын дарга Б. Батгэрэл    410 260667   Batgerel.b@mecs.gov.mn

112

2

Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Э.Цэрэнчимэг

408

260367

Tserenchimeg@mecs.gov.mn

113

3

Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Н.Од-Эрдэнэ

408

260367

Oderdene@mecs.gov.mn

114

4

Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Н.Цэвээнсүрэн

408

260367

Tseveensuren@mecs.gov.mn

115 5 Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн    Н.Тулга 408 260367 Tulga@mecs.gov.mn

Тусламж үйлчилгээ

Чухал холбоосууд