card

“ШИНЖЛЭХ УХААН-100” ВИРТУАЛЬ МУЗЕЙ, ҮЗЭСГЭЛЭН

Монгол Улсад орчин цагийн шинжлэх ухааны салбарын 100 жилийнхээ хөгжлийн түүхийг харуулсан, үндсэн 5 үзмэр, монгол эрдэмтдийн мэдлэг шингэсэн бүтээгдэхүүн, бүтээлийн дээж бүхий 80 орчим бүтээл, бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүүллээ.

Блокын гарчиг / module_photo

“ШИНЖЛЭХ УХААН-100” ВИРТУАЛЬ МУЗЕЙ, ҮЗЭСГЭЛЭН

Монгол Улсад орчин цагийн шинжлэх ухааны салбарын 100 жилийнхээ хөгжлийн түүхийг харуулсан, үндсэн 5 үзмэр, монгол эрдэмтдийн мэдлэг шингэсэн бүтээгдэхүүн, бүтээлийн дээж бүхий 80 орчим бүтээл, бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүүллээ.