"СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР” СЭДЭВТ ДЭД ЧУУЛГАН БОЛЖ БАЙНА

A- A A+

Сургуулийн өмнөх боловсрол болон ерөнхий боловсролын

  • Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл
  • Багш мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил
  • Багш бэлтгэх тогтолцооны шинэчлэлийг үндэсний манлайлагч багш, мэргэжилтнүүд хэлэлцэж эхэллээ.

Шинжлэх ухаан, технологийн үсрэнгүй хөгжил, нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн буй орчинд гарч буй гэнэтийн өөрчлөлт зэргээс үүдэж боловсрол хувьсаж байна. Үүнийг дагаад сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн сайжруулах хэрэгцээ шаардлага тулгарч байгаа юм. Тиймээс үндэсний болон дэд чуулганыг үе шаттайгаар зохион байгуулж багш нараар хөтөлбөрийн шинэчлэл, үзэл баримтлалыг хэлэлцүүлж байгаа юм.

Хэлэлцүүлэгт 21 аймаг, 9 дүүргийн

- Монгол хэл

- Математик

- Байгалийн ухаан

- Нийгмийн ухаан

- Урлаг

- Технологи

- Биеийн тамир

- Эрүүл мэнд

- Гадаад хэл

- Сөб-ын арга зүйч

- Их, дээд сургуулийн багш нарын төлөөлөл оролцож байна.

Оролцогчид нь

  • Тухайн судлагдахуунаар зөвлөх эсвэл тэргүүлэх зэрэгтэй
  • Үндэсний болон орон нутгийн түвшинд цахим контент боловсруулж байршуулсан
  • Заах арга зүйн чиглэлээр ном, гарын авлага боловсруулж, олны хүртээл болгосон багш нар байгаа юм.