card

Бага, дунд боловсрол

Хоолны зардлын норматив тогтоох тухай

Хоолны зардлын норматив тогтоох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр 498 дугаар тогтоол

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтныг мэргэжлийн удирдлагаар хангахад баримтлах чиглэл

Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтныг мэргэжлийн удирдлагаар хангахад баримтлах чиглэл

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдөр А/462 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрын орчинд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх журам

Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрын орчинд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх журам

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдөр А/453 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАХ БИЧГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАХ БИЧГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2022 оны 4 дүгээр сараас эхлэн сурах бичгийн хэвлэлт, хангалт, түгээлт, ашиглалтын асуудлыг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Боловсролын ерөнхий газар хариуцан ажиллаж байна.  

Дэлгэрэнгүй
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамран сургах асуудлаар мэдээлэл

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамран сургах асуудлаар мэдээлэл

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх аргачлал” ХНХ-ын сайд, БШУ-ы сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/220, А/475 А/812 дугаар тушаалаар батлагдсан.

Дэлгэрэнгүй
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын А/288 дугаар тушаал

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын А/288 дугаар тушаал

Хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын үлгэрчилсэн хөтөлбөр

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын үлгэрчилсэн хөтөлбөр

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын үлгэрчилсэн хөтөлбөр

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 08 дугаар сарын 17-ны А/288 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН А/259 ТУШААЛ

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН А/259 ТУШААЛ "ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ"

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийг эрүүл мэндийн нэмэлт үзлэг, оношилгоонд хамруулах заавар

Дэлгэрэнгүй
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН А/214 ТУШААЛ

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН А/214 ТУШААЛ "ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ"

Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрын орчинд суралцагчийг үе тэнгийнхний дарамт, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах үйл ажиллагааны чиглэл

Дэлгэрэнгүй
Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих хяналтын журам

Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих хяналтын журам

Монгол Улсын Шадар сайд, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал 2022 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдөр Дугаар: 28 A/108 A/180

Дэлгэрэнгүй