card

Мэдээний архив

Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн докторант Баянжаргал овогтой Сарангол “Зохицуулах үйлчилгээтэй цагаан идээний технологи боловсруулалт” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 14:00 цагт ШУТИС-ийн T-207 тоот хурлын танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

АШУҮИС-ийн АУС-ийн докторант Мандула (MANDULA) “Тархины баганын харвалтын үе дэх залгих үйл алдагдлын сэргээн засал” сэдвээр АУ-ны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 15:30 цагт АШУҮИС-ийн Эрдмийн өргөө 220 тоот танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

АШУҮИС-ийн АУС-ийн докторант Аламуси (ALAMUSI) “Түнхний үе солих мэс засалд гурван хэмжээст хэвлэх технологи ашигласан судалгаа” сэдвээр АУ-ны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 14:00 цагт АШУҮИС-ийн Эрдмийн өргөө 220 тоот танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУЭИС-ийн докторант Yimo Chen “Iconology-Based Dynamic Development of Art Image” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 06-р сарын 22-ны өдрийн 14:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУЭИС-ийн докторант Wei Jian “The Development of Ecological Culture under the Modern Background (A Case of Solon town)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 06-р сарын 22-ны өдрийн 16:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн докторант Чой Сон Сү “Хөмрөг хэл шинжлэлийн аргаар Монгол Улсын Үндсэн хуулийн бичвэрийг судалсан нь” сэдвээр хэл шинжлэлийн докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 6-р сарын 21-ний өдрийн 14.00 цагт Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн хичээлийн 4-р байрны 402 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн докторант Доржнаран овогтой Баярмаа “Нийгмийн хариуцлагатай хөрөнгө оруулалтын арга зүйн зарим асуудал” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 6 дугаар сарын 09-ний 13:00 цагт ШУТИС-ийн БАТС-ийн 411 тоот хурлын танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Шихихутуг их сургуулийг түшиглэсэн Харьцуулсан эрх зүйн судлалаар докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн шийдвэрээр докторант М.Хатанзориг "Хувийн халдашгүй байх эрхийн агуулгыг харилцан хүлцлийн үзэл баримтлалаар тодорхойлох нь" сэдвээр, докторант О.Машбат “Парламентын улс дахь хууль тогтоох-гүйцэтгэх эрх мэдлийн хооронд хяналт-тэнцлийн зарчим хэрэгжих онцлог, өнөөгийн асуудал” сэдвээр тус тус доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 06 дугаар сарын 21-ны өдөр 11:00 цагт Шихихутуг их сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн танхим 502 тоотод болно

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Мягмар овогтой Должинсүрэн “Цаг уурын гамшигт үзэгдлийн хүн амд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа” сэдвээр “Аюулгүй байдал судлал” мэргэжлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.  Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2023 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн 14:00 цагт тус сургуулийн “Сүбээдэй” танхим (Хичээлийн I байрны 212 тоот)-д болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Удирдлагын академийн докторант С.Жаргалсайханы "Төрийн үйлчилгээний маркетингийн хэрэгжилт, нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ" сэдэвт Төрийн удирдлагын доктор /Ph.D/ -ын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн ЖИНХЭНЭ хамгаалалтын хурал 2023 оны 6 дугаар сарын 12-ны Даваа гаригт 15:00 цагт Удирдлагын академийн хичээлийн төв байрны 208 тоот танхимд эхлэнэ.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Тавигдах болзол, шаардлага: төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх; зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх; зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.

Дэлгэрэнгүй