card

Дээд боловсрол

Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант Шүрэнчулуун овогтой Цэрэндулам “Удирдлагын шийдвэр гаргалтын математик загварчлалыг оюутны ачаалал тооцоолоход ашиглах нь” сэдвээр Менежментийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрийн 15:00 цагт ШУТИС-ийн БАТС-ийн байрны 411 тоот танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУИС-ийн Улаанбаатар Сургуулийн Монгол хэл, уран зохиолын тэнхимийн докторант Н.Ичинноровын Ж.Пүрэвийн "Зүрхний хилэн" романы судалгаа" сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 13:00 цагт Эрдмийн зөвлөлийн А-302 тоот танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУИС-ийн ШУС-ийн БУС-ын Биологийн тэнхимийн докторант Цэрэн-Очирын Цэрэндулам “Хустайн байгалийн цогцолборт газрын уулын хээрийн ургамалжлын хөдлөлзүй” сэдвээр Биологийн ухааны докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 01 дүгээр сарын 23-ны 14:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн I байрны Эрдмийн танхим буюу Дугуй танхимд болно. 

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн докторант Жинчин овогтой Нандагсамба "Ухаалаг цахилгаан шугам сүлжээний бүтцийн загвар боловсруулах" сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 1 дүгээр сарын 27-ны 11 цагт ШУТИС-ийн III байрны 207 тоот Эрдмийн зөвлөлийн танхимд болно. Техникийн ухааны докторын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээлтэй ШУТТНС-ийн Эрдэм шинжилгээний уншлагын танхимаас танилцаж болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Дотоод хэргийн их сургуулийн докторант Батсайханы Эрдэнэбат нь “Эрүүгийн процессын шуурхай байх зарчим: Эрх зүйн орчин, хэрэгжилт” сэдвээр хууль зүйн докторын зэрэг хамгаална. Дотоод хэргийн их сургуулийг түшиглэсэн Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан  2023 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 10:00 цагт Дотоод хэргийн их сургуулийн хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдааны танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Дотоод хэргийн их сургуулийн докторант Байгалийн Эрдэнэдалай нь “Хар тамхитай тэмцэх байгууллагын үйл ажиллагааны хяналтад хийсэн дүн шинжилгээ”  сэдвээр хууль зүйн докторын зэрэг хамгаална. Дотоод хэргийн их сургуулийг түшиглэсэн Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан  2023 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 13:00 цагт Дотоод хэргийн их сургуулийн хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдааны танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Физикийн тэнхимийн докторант Валерий Цырендондокович Лыгденов “Нано хэмжээст цахиурын диоксидын бэхжүүлэгч ба дулаан дамжуулагч чанарын судалгаа” сэдэвт бүтээлээр Физикийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 01 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14.00 цагт МУИС-ийн төв байрны дугуй танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимийн докторант Дэмбэрэлийн Нарантуяа “Монголын нийгмийн оюун санааны амьдралд МҮОНТ-ийн гүйцэтгэх үүрэг” нэг сэдэвт бүтээлээр Сэтгүүл зүйн доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн 12:00 цагт МУИС-ийн II байрны 220 тоот өрөөнд эхэлнэ.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн докторант Мягмарсүрэн овогтой Оюун-Эрдэнэ "Монголын бэлчээрийн малын махны хүйтний боловсруулалтын судалгаа" сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 1 дүгээр сарын 20-ны 11 цагт ШУТИС-ийн III байрны 207 тоот Эрдмийн зөвлөлийн танхимд болно. Эрчим хүчний докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн докторант Батцогт овогтой Болормаа “Монголын орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хөгжлийн судалгаа” сэдвээр Сэтгүүл зүйн докторын /Ph.D/ зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 1-р сарын 4-ний өдрийн 14.00 цагт МУИС-ийн хичээлийн 2-р байрны 220 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ШУТИС-ийн докторант Агваанцэрэн овогтой Цэцэгмаа “Автомашины дизель хөдөлгүүрийн хорт хаягдлыг бууруулах судалгаа (Нийтийн тээврийн автобусны жишээн дээр) сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 1 дүгээр сарын 05-ны 14 цагт ШУТИС-ийн Механик, тээврийн сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн 213 тоот танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

ХААИС-ийн докторант Оюунсуртал овогтой Эрдэнэсайхан “Дизель хөдөлгүүрийн үндсэн үзүүлэлтэд шүүх элементүүдийн бохирдлын үзүүлэх нөлөө” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 01 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 14.00 цагт ШУТИС-ийн Механик тээврийн сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн 213 тоот танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн ШУС-ийн Социологийн докторант Мягмаржав овогтой Алтансүх “Монголын нийгмийн халамжийн бодлогын шинэчлэлийн хувилбарууд (социологийн шинжилгээ)” сэдвээр Социологийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 14.00 цагт МУИС-ийн 2-р байрны 220 тоот танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ШУТИС-ийн докторант Такибай овогтой Шайхслам “Дулааны цахилгаан станцын хөвмөл үнсний судалгаа ба автоклавын бус хийт бетоны үйлдвэрлэлд ашиглах нь нь” /Казакстаны Павлодарын(Екибастузын) ДЦСтанцуудын хөвмөл үнсний жишээн дээр/ сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 1 дүгээр сарын 12-ны 14 цагт ШУТИС-ийн Шинжлэх ухаан технологийн төв номын сангийн 604  тоот танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Цагаан-Өвгөний Уранцэцэг “Шатахууны нөөцийн эрсдэл, бууруулах боломж” сэдвээр “Аюулгүй байдал судлал” мэргэжлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.  Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2023 оны 1 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 14:00 цагт тус сургуулийн “Сүдээдэй” танхим (Хичээлийн I байрны 212 тоот)-д болно.

Дэлгэрэнгүй