Мэргэжлийн боловсрол

A- A A+
Мэргэжлийн боловсрол

Мэргэжлийн боловсролын салбарын байгууллагад нийтдээ 64 ёс зүйн зөвлөл ажиллаж байна.