Докторын зэрэг хамгаална

ХААИС-ийн докторант Цэнджавын Энхтуяа “Монгол орны газар тариалангийн дорнод бүсэд зусах буудайн сортын параметрийг тогтоосон дүн” сэдвээр хөдөө аж ахуйн докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 16:00 цагт захиргааны байрны 4 давхрын хурлын танхимд болно.

Ургамлын аж ахуй, газар тариалангийн чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

Show Buttons
Hide Buttons