Докторын зэрэг хамгаална

МУИС-ийн докторант Д.Оюун “Монгол улсын их, дээд сургуулийн багшийн эрдэм шинжилгээний ажлын талаарх төрийн бодлогын уламжлал, шинэчлэл (1940-2012)” сэдвээр докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 09-р сарын 28-ны өдрийн 14:00 цагт МУБИС-ийн хичээлийн А байрны 300 тоот өрөөнд болно.

БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛЫН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Show Buttons
Hide Buttons