Докторын зэрэг хамгаална

МУИС, ШУС, Биологийн тэнхимийн докторант Д.Энхнасан “Монгол орны сэлэгч цохын (Insecta:Coleоptera, Dytiscidae) зүйлийн  бүрэлдэхүүн, тархац, экологи” сэдвээр докторын зэрэг хамгаална.  Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 09 сарын 23-ны өдрийн 14.00 цагт МУИС-ийн хичээлийн 1-р байрны дугуй танхимд болно. 

Биологийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл.

Show Buttons
Hide Buttons