Докторын зэрэг хамгаална


Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Мэдээлэл, холбооны технологийн сургуулийн докторант Аюуш овогтой Юмчмаа нь “Эмнэлгийн оношилгооны эксперт системийн боловсруулалт” сэдвээр техникийн ухааны докторын (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.
Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 15:00 цагт ШУТИС-ийн Төв номын сангийн 405 тоот танхимд болно. Горилогчийн бүтээлтэй ШУТТНС-аас танилцана уу.

 Мэдээлэл, холбоо, электроникийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

Show Buttons
Hide Buttons