Шинжлэх ухаан

“Цахим сурах бичигт тавих шаардлага” баримт бичгийн төсөлд санал ирүүлнэ үү

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Бага, дунд боловсролын газрын мэргэжилтэн П.НаранжаргалдУтас: 51-267131Цахим хаяг: naranjargal@mecs.gov.mn

дэлгэрэнгүй

“Сургалтын нээлттэй материалд тавих шаардлага” баримт бичгийн төсөлд санал ирүүлнэ үү

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Бага, дунд боловсролын газрын мэргэжилтэн П.НаранжаргалдУтас: 51-267131Цахим хаяг: naranjargal@mecs.gov.mn

дэлгэрэнгүй

2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

Төслийн дэлгэрэнгүй мэдээ:  Монгол – Беларусь Улсын шинжлэх ухаан, технологийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол Улсын Шинжлэх ухаан, технологийн сан (ШУТС), Беларусийн суурь судалгааны сан (БССС) хооронд байгуулсан санамж бичгийн дагуу 2021-2023 онд хамтран гүйцэтгэх судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна.   Төсөл хүлээж авах эцсийн хугацаа   2020 оны 12 дүгээр сарын 13-ны 23:59 цаг хүртэл хүлээж авна.  Хамтарсан төслийн чиглэлүүд:  Хамтарсан судалгааны төсөл хоёр талын сонирхолд нийцсэн, Монгол – Беларусийн эрдэмтдийн хамтран гүйцэтгэх дараах салбаруудын ажлууд байна:   ·         Физик, математик, мэдээлэл зүй;   ·         Техникийн шинжлэх ухаан;   ·         Хими, дэлхий судлал;   ·         Анагаах ухаан, эм судлал;   ·         Газар тариалан, биологийн шинжлэх ухаан;   ·         Хүмүүнлэг болон нийгмийн шинжлэх ухаан.   Уралдааны нөхцөл:  Монголын талын төслийн саналыг БШУЯ-ШУТС, Беларусийн талын төслийг БССС тус тус хүлээн авна. Төсөл шалгаруулах уралдаанд оролцогч хоёр талын хамтарсан төслийн нэр адил байх ба Монгол, Беларусийн эрдэмтэд өөрсдийн төслийн агуулгыг урьдчилан тохиролцож, талуудын оролцоог тодорхой болгосон байна. Хоёр талд бүртгүүлээгүй болон хугацаа хожимдсон, материалын бүрдэл дутуу төслийг сонгон шалгаруулалтад оролцуулахгүй. Хоёр талын дэмжлэг хүлээсэн төслийн тус тусын санхүүжилтийг БССС болон Монгол Улсын БШУЯ хариуцна. Хамтарсан төслийг гүйцэтгэх хугацаа 3 хүртэлх жил байна.  

дэлгэрэнгүй

“БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ”-ИЙН ТӨСӨЛ

Боловсролын тухай хууль нь 2002 онд анх батлагдсан. Их өгөгдөл, хиймэл оюун ухаан болон Аж

дэлгэрэнгүй

Мэдэгдэл

Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг үндэслэн 2020 онд Шинжлэх

дэлгэрэнгүй

Монгол судлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

Монгол судлалыг олон улсын болон бүс нутгийн хүрээнд өргөжүүлэх, сурталчлан таниулах, сурталчилах, түгээн дэлгэрүүлэх, монгол

дэлгэрэнгүй
Show Buttons
Hide Buttons