Инновацийн бүтээгдэхүүн, түгээн дэлгэрүүлэлт

Инновацийн долоо хоног болон бусад арга хэмжээ

Инновацийн соёлыг төлөвшүүлж, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх,  төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг дэмжих, хамтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх

дэлгэрэнгүй
Show Buttons
Hide Buttons