Инноваци

Шинжлэх ухааны паркын захиргаа

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 19 дугаар тогтоолоор “Шинжлэх ухааны паркийн захиргаа” шинжлэх ухаан,

дэлгэрэнгүй

Монгол улсын хууль “Инновацийн тухай”

Энэ хуулийн зорилт нь инновацийн үйл ажиллагааны зарчим, удирдлага, зохион байгуулалт, санхүүжилт, төрийн дэмжлэг, оюуны

дэлгэрэнгүй
Show Buttons
Hide Buttons