Ил тод

NOTIFICATION OF CONTRACT AWARD

Consultant Services Contracts (QCBS) – 2020 Loan No. and Title: Loan 3594-MON: Sustaining Access to

дэлгэрэнгүй

NOTIFICATION OF CONTRACT AWARD

Consultant Services Contracts (Single Source Selection) – 2019 Loan No. and Title: Loan 3594-MON: Sustaining

дэлгэрэнгүй

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

Зээлийн дугаар ба нэр: L3594-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловролын чанар хүртээмжийг сайжруулах төсөл Боловсрол,

дэлгэрэнгүй

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2020 оны 12-р сарын 22-ны өдөр Зээлийн №, төслийн нэр 3243-MON: Хөдөлмөр

дэлгэрэнгүй

VACANCY ANNOUNCEMENT

Project Administration Specialist The Government of Mongolia (the Client) through its Ministry of Education and

дэлгэрэнгүй

VACANCY ANNOUNCEMENT

Financial Management Specialist/Accountant The Government of Mongolia (the Client) through its Ministry of Education and

дэлгэрэнгүй

VACANCY ANNOUNCEMENT

Procurement Specialist The Government of Mongolia (the Client) through its Ministry of Education and Science,

дэлгэрэнгүй

VACANCY ANNOUNCEMENT

Background: The Government of Mongolia is implementing the Loan 3594-MON: Sustaining Access to Quality of

дэлгэрэнгүй

VACANCY ANNOUNCEMENT

Inclusive Education Specialist/Project Coordinator The Government of Mongolia (the Client) through its Ministry of Education

дэлгэрэнгүй
Show Buttons
Hide Buttons