card

Төрийн нарийн бичгийн дарга

ХАНДЖАВЫН
БАТЖАРГАЛ

 

БОЛОВСРОЛ 

 • 1998 он Монгол Туркийн хамтарсан байгалийн ухааны төрөлжсөн тусгай сургалттай сургууль
 • 2002 он Монгол улсын их сургууль
 • 2009 он Кензингтон бизнесийн коллеж, Лондон хот
 • 2012 он Уэльсийн их сургууль, ИБУИНХУ, Санхүү, бизнесийн удирдлагын магистр

ЭРХЭЛЖ БАЙСАН АЖИЛ, АЛБАН ТУШААЛ

 • 2003-2006 онд Үнэт цаасны хороонд мэргэжилтэн
 • 2006-2008 Монголын залуу үеийн хөгжлийн ассоциацид ЕНБД
 • 2012-2014 Ивенто ХХК Гүйцэтгэх захирал
 • 2014-2016 БОНХАЖЯ-ны Байгаль хамгаалах сангийн захирал
 • 2016-2018 БОАЖЯ-ны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга
 • 2018-2020 БОАЖЯ-ны Уур амьсгалын өөрчлөлт, гадаад хамтын ажиллагааны газрын дарга
 • 2020-2022 ЗГ-ын тохируулагч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газрын дарга
 • 2022-2023 Эдийн засаг, хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

ОДОО ЭРХЭЛЖ БУЙ АЖИЛ, АЛБАН ТУШААЛ

Засгийн газрын 2024 оны 03-р сарын 11-ний өдрийн 111 тоот тогтоолоор Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Төрийн нарийн бичгийн даргаар томилогдсон

Тусламж үйлчилгээ

Чухал холбоосууд