card

Салбарын статистик мэдээлэл

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Монгол Улсын хэмжээнд 2019-2020 оны хичээлийн жилд нийт 1,439 хүүхдийн цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс төрийн өмчийн 910 цэцэрлэг (27 төмөр замын харьяа хүүхдийн цэцэрлэг), хувийн 529 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь өмнөх оноос 4 цэцэрлэг (төрийн 21 нэмэгдэж, хувийн 17 хасагдсан) нэмэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

2018-2019 оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээгээр Монгол Улсад дээд боловсролын 94 байгууллага статистикийн мэдээнд хамрагдаж сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна гэсэн мэдээ өгсөн байна

Дэлгэрэнгүй
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018-2019 оны хичээлийн жилд улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын 803 сургууль сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Тэдгээрийн 81.7 хувь нь төрийн өмчийн, 18.3 хувь нь хувийн сургууль байна.

Дэлгэрэнгүй
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Монгол Улсын хэмжээнд 2018-2019 оны хичээлийн жилд нийт 1,435 хүүхдийн цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс төрийн өмчийн 889 цэцэрлэг (27 төмөр замын харьяа хүүхдийн цэцэрлэг), хувийн 546 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь өмнөх оноос 19 цэцэрлэг (төрийн 11, хувийн 8) нэмэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

2017-2018 оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээгээр Монгол Улсад дээд боловсролын 96 байгууллага статистикийн мэдээнд хамрагдаж сургалтын үйл жиллагаа явуулж байнагэсэн мэдээ өгсөн байна

Дэлгэрэнгүй
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2017-2018 оны хичээлийн жилд улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын 798 сургууль сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Тэдгээрийн 81.7 хувь нь төрийн өмчийн, 18.3 хувь нь хувийн сургууль байна.

Дэлгэрэнгүй
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Монгол Улсын хэмжээнд 2017-2018 оны хичээлийн жилд нийт 1,416 хүүхдийн цэцэрлэг1 үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс төрийн өмчийн 878 цэцэрлэг (27 төмөр замын харьяа хүүхдийн цэцэрлэг), хувийн 538 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь өмнөх оноос 62 цэцэрлэг (төрийн 24, хувийн 38) нэмэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Монгол Улсын хэмжээнд 2016-2017 оны хичээлийн жилд нийт 1,354 хүүхдийн цэцэрлэг1 үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс төрийн өмчийн 854 цэцэрлэг (27 төмөр замын харьяа хүүхдийн цэцэрлэг), хувийн 500 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь өмнөх оноос 66 цэцэрлэг (төрийн 28, хувийн 38) нэмэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

2016-2017 оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээгээр Монгол Улсад дээд боловсролын 95 байгууллага статистикийн мэдээнд хамрагдаж сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна гэсэн мэдээ өгсөн байна

Дэлгэрэнгүй