card

Ил тод

Үнийн санал авах тухай саналаа ирүүлнэ үү

Үнийн санал авах тухай саналаа ирүүлнэ үү

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас цэцэрлэгийн хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор хийж хэрэгжүүлж буй бодлого, шийдвэр, арга хэмжээг эцэг эх, асран хамгаалагч, иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид мэдээлэх, түгээх ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх болсонтой холбоотойгоор хамтарч ажиллах, үнийн санал авах урилгыг хүргүүлж байна.    Үнийн саналыг ирүүлэхдээ дээрх ажлын хүрээнд хийгдэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, холбогдох танилцуулгыг хавсарган 2022 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн дотор Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу-44, Засгийн газрын III байр, Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 1 давхар 110 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Боловсролын мэдээллийн технологийн төвийн серверийн хүчин чадлыг сайжруулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж” нийлүүлэх тендерийн санал ирүүлэхийг урьсан. 2022 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр дараах байгууллагад гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Дэлгэрэнгүй
Үнийн саналаа ирүүлнэ үү

Үнийн саналаа ирүүлнэ үү

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас 2022-2023 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлэх бодлого, шийдвэр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг эцэг эх, асран хамгаалагч, иргэд, оюутан, сурагч, олон нийтэд мэдээлэх зорилгоор “9 дүгээр сарын 1” нэвтрүүлгийг бэлтгэх, шууд дамжуулах, шууд сурвалжилга бэлтгэх, бусад телевизээр шууд дамжуулалтын цацалт хийн түгээх мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх болсонтой холбоотойгоор хамтарч ажиллах, үнийн санал авах урилгыг хүргүүлж байна. Үнийн саналыг ирүүлэхдээ дээрх ажлын хүрээнд хийгдэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, үнийн хамт хавсарган 2022 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу-44, Засгийн газрын III байр, Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 1 давхар 110 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

2022 оны 7 дугаар сарын 13-ны өдөр ирүүлсэн зөвшөөрлийг тус тус үндэслэн “Бага боловсролын монгол хэлний сургалтад ашиглах унших эхийн сан бүрдүүлэх” зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгосон. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгүүлэхээр дараахь байгууллагад 2022 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдөр гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Дэлгэрэнгүй