card

Баримталж буй бодлого, чиглэл

Босго оноо тогтоох тухай /2021-2022 хичээлийн жил/

Босго оноо тогтоох тухай /2021-2022 хичээлийн жил/

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2021оны "Босго оноо тогтоох тухай" А/187 дугаар тушаалаар батлагдсан Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад 2021-2022 оны хичээлийн жилд бакалаврын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх элсэлтийн ерөнхий шалгалтын үндэсний хэмжээний босго оноо.

Дэлгэрэнгүй
Өмчийн хэлбэр харгалзахгүй бүх шатны боловсролын байгууллага нь сурагчийн сургалтын төлбөрт хөнгөлөлт үзүүлэх, дараагийн төлбөрт шилжүүлэх түр журам

Өмчийн хэлбэр харгалзахгүй бүх шатны боловсролын байгууллага нь сурагчийн сургалтын төлбөрт хөнгөлөлт үзүүлэх, дараагийн төлбөрт шилжүүлэх түр журам

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2021 оны "Түр журам шинэчлэн батлах тухай" А/135 дугаар тушаалаар батлагдсан Өмчийн хэлбэр харгалзахгүй бүх шатны боловсролын байгууллага нь сурагчийн сургалтын төлбөрт хөнгөлөлт үзүүлэх, дараагийн төлбөрт шилжүүлэх түр журам.

Дэлгэрэнгүй
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын багшид тавигдах нийтлэг шаардлага

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын багшид тавигдах нийтлэг шаардлага

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны "Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын багшид тавигдах нийтлэг шаардлага батлах тухай" A/270 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
2018-2019 оны хичээлийн жилд бакалаврын хөтөлбөрт их, дээд сургуульд оюутан элсүүлэх ерөнхий шалгалтын үндэсний хэмжээний босого оноо тогтоох тухай

2018-2019 оны хичээлийн жилд бакалаврын хөтөлбөрт их, дээд сургуульд оюутан элсүүлэх ерөнхий шалгалтын үндэсний хэмжээний босого оноо тогтоох тухай

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны "Босого оноо тогтоох тухай" А/195 дугаар тушаалаар батлагдсан 2018-2019 оны хичээлийн жилд бакалаврын хөтөлбөрт их, дээд сургуульд оюутан элсүүлэх ерөнхий шалгалтын үндэсний хэмжээний босого оноо

Дэлгэрэнгүй
Оюутан элсүүлэх журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Оюутан элсүүлэх журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны "Оюутан элсүүлэх журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" А/194 тоот тушаал

Дэлгэрэнгүй
Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн загвар батлах тухай

Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн загвар батлах тухай

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны “Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн загвар батлах тухай” 314 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам шинэчлэн батлах тухай” 26 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
Гадаадын их, дээд сургууль, коллежийн  салбар,  хөтөлбөр, хамтарсан хөтөлбөр  нээхэд тавигдах шаардлагын тухай

Гадаадын их, дээд сургууль, коллежийн салбар, хөтөлбөр, хамтарсан хөтөлбөр нээхэд тавигдах шаардлагын тухай

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны  "Гадаадын их, дээд сургууль, коллежийн салбар,  хөтөлбөр, хамтарсан хөтөлбөр  нээхэд тавигдах шаардлагын тухай" 88 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй