card

Бодлого, хөтөлбөр

Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас тэтгэлэг олгох, сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам

Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас тэтгэлэг олгох, сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 18.5-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төвийн судалгааны үндсэн чиглэлийг тодорхойлох, санхүүжүүлэх журам

Төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төвийн судалгааны үндсэн чиглэлийг тодорхойлох, санхүүжүүлэх журам

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 6.1.5, 16.4-т заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Дэлгэрэнгүй
Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын 2023 оны шагналд нэр дэвшүүлнэ үү

Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын 2023 оны шагналд нэр дэвшүүлнэ үү

Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 147 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын шагнал олгох журам"-д заасны дагуу Шинжлэх ухааны салбарын шагналд нэр дэвшүүлэх арга хэмжээг эхлүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
“ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО-ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ОРОЛЦОО” ҮНДЭСНИЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ХӨТӨЛБӨР

“ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО-ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ОРОЛЦОО” ҮНДЭСНИЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ХӨТӨЛБӨР

"Шинэ сэргэлтийн бодлого- шинжлэх ухааны оролцоо" үндэсний хэлэлцүүлэг

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ Дугаар 183 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ Дугаар 183 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 6.1.2, 6.1.5-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. "Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийг тодорхойлох журам"-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

Дэлгэрэнгүй
Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны "Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" 379 дугаар тогтоол.

Дэлгэрэнгүй
Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлого

Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлого

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны "ТӨРӨӨС ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ" 295 дугаар тогтоол. “Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлого”-ын зорилго нь шинжлэх ухаан, технологийг Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийг хангах, амьдралын чанар, үндэсний чадамж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх үндсэн хүчин зүйл болгон хөгжүүлэхэд оршино.

Дэлгэрэнгүй
Шинжлэх ухаан технологийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/

Шинжлэх ухаан технологийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/

Энэ хуулийн зорилт нь шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим, уг үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт, санхүүжилтийн эрх зүйн үндсийг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам

Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам

Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны "ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ" 301 дугаар тогтоолоор “Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам” шинэчлэн батлагдав.

Дэлгэрэнгүй