card

Худалдан авах ажиллагаа

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ 2023 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ 2023 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны худалдан авах ажиллагааны явцыг мэдээг тухай бүрд шинэчлэн олон нийтэд ил тод байдлаар хүргүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ, БНХАУ-ЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ЯАМТАЙ ХАМТРАН 2024 ОНООС ЭХЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУДАЛГААНЫ ТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ, БНХАУ-ЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ЯАМТАЙ ХАМТРАН 2024 ОНООС ЭХЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУДАЛГААНЫ ТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (БШУЯ), БНХАУ-ын Шинжлэх ухаан, технологийн яам (ШУТЯ) хооронд байгуулсан хамтарсан судалгааны хөтөлбөрийн хүрээнд 2024 оноос хэрэгжүүлэх хамтарсан төслийн уралдааныг зарлаж байна:

Дэлгэрэнгүй
 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

L35490-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

L35490-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР АЖИЛ ХУДАЛДАН АВАХ

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР АЖИЛ ХУДАЛДАН АВАХ

Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
үнийн санал авах тухай

үнийн санал авах тухай

Засгийн газрын 3-р байрны авто зогсоолыг гамшгийн үед авах арга хэмжээний дагуу гал түймэр, цагдаа, эмнэлгийн яаралтай тусламжийн автомашин нэвтрэх гарцыг бий болгох үүднээс авто зогсоолын орох хаалтны дугаар таних камерыг шинэчлэх, гарах хаалт дээр дугаар таних камер нийлүүлж суурилуулах ажилд техникийн тодорхойлолтын дагуу үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Үнийн санал авах тухай

Үнийн санал авах тухай

Засгийн газрын 3-р байранд нэвтэрч буй иргэдийг бүртгэх болон албан хаагчдын цаг ашиглалтыг сайжруулах ажлын хүрээнд нэвтрэлтийн орох, гарах урсгалтай бүртгэлийн автомат хаалга  нийлүүлж суурилуулах ажилд техникийн тодорхойлолтын дагуу үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна

Дэлгэрэнгүй
ЗАХИАЛГАТ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

ЗАХИАЛГАТ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Монгол Улсын Их Хурлын 2023 оны хаврын чуулганаар эцэслэн батлагдсан Боловсролын ерөнхий хууль болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулиудыг хүлээн авах ёслолын болон хууль тогтоомжийг олон нийтэд сурталчлах “Боловсролын шинэ сэргэлт” арга хэмжээг зохион байгуулах үйлчилгээний үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна

Дэлгэрэнгүй
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Улсын Их Хурлын 2023 оны хаврын чуулганаар батлагдсан Боловсролын багц хуулийг хүлээн авах “Боловсролын шинэ сэргэлт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд боловсролын бүх түвшний байгууллагуудад гардуулах Боловсролын ерөнхий хууль, Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай, Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай, Дээд боловсролын тухай хууль тус бүрийн хүндэтгэлийн сав, баглаа боодлыг бэлтгэхтэй холбогдуулан үндэсний үйлдвэрлэлийн модон хийц бүхий бүтээгдэхүүнийг дараах техникийн тодорхойлолтын дагуу бүтээгдэхүүн тус бүрд үнийн саналыг bolormaa.p@mecs.gov.mn хаягт ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
Invitation for Bids  31July 2023

Invitation for Bids 31July 2023

FR-02: School and Kindergarten Furniture, and Equipment

Дэлгэрэнгүй

"Үндэсний аудитын газрын 2022 оны улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан"

"Үндэсний аудитын газрын 2022 оны улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан"

Дэлгэрэнгүй
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд “Дэлхийн банкны бараа худалдан авах журам” болон Дэлхийн банкны худалдан авалтын STEP системээр дамжуулан 2023 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр ирүүлсэн зөвшөөрлийг тус тус үндэслэн “Багш нарт зориулсан "Google"-ийн боловсролын лиценз нийлүүлэх” дараах гүйцэтгэгчид 2023 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Дэлгэрэнгүй
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд эрх бүхий этгээдээс “Төслийн хүрээнд боловсруулсан судалгааны тайлан, бага ангийн багш нарт зориулсан гарын авлага, төслийн эцсийн тайлан хэвлүүлэн түгээх” үнийн санал ирүүлэхийг урьсан. 2023 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр дараахь байгууллагад гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Дэлгэрэнгүй