card

Румын

РУМЫН УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

РУМЫН УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

Жил бүр Монгол Улсаас Румын Улсад 4 иргэн суралцуулна.

Дэлгэрэнгүй