card

БНЭУ

ЭНЭТХЭГИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАГДЛАА

ЭНЭТХЭГИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАГДЛАА

Энэтхэгийн Засгийн газар, Энэтхэгийн Соёлын харилцааны зөвлөл (ICCR) нь 2022-2023 оны хичээлийн жилд хэл, шинжлэх ухаан, хүмүүнлэг, инженер, архитектор, буддын судлал зэрэг чиглэлээр тус улсад бакалавр, магистр, доктор/пост докторын зэрэгт суралцах тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
БНЭУ-ын тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа

БНЭУ-ын тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа

БНЭУ-ын тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа

Дэлгэрэнгүй