card

Австрали

АВСТРАЛИЙН ТЭТГЭЛГИЙН 2023 ОНЫ ЦАХИМ БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

АВСТРАЛИЙН ТЭТГЭЛГИЙН 2023 ОНЫ ЦАХИМ БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

Өргөдлийг дөрөвдүгээр сарын 29-ний өдөр хүртэл хүлээн авна. Тэтгэлгийн өргөдөл, болзол шалгуур, сонгон шалгаруулалтын үйл явцын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.australiaawardsmongolia.org цахим хуудсаас авна уу.

Дэлгэрэнгүй