ЖАЙКА “Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл (II шат)”

A- A A+
ЖАЙКА “Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл (II шат)”

"Сурлагын хоцрогдлыг арилгах төлөвлөгөө - Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сурлагын хоцрогдлыг арилгахын төлөө"

БИЧИЛ ТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

2021 оны 9 дүгээр сарын 20 (Даваа)

Тус төслөөс дахин зарласан бичил төслийн сонгон шалгаруулалтад хүсэлт ирүүлсэн байгууллагууддаа талархал илэрхийлье. Бичил төслүүдэд дор дурдсан нөхцөлийн дагуу хийсэн үнэлгээний үр дүнд дараах байгууллагууд шалгарсныг мэдэгдэж байна.

  • Энэхүү бичил төслийг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулахуйц хангалттай туршлага бий эсэх.
  • Санал болгосон эцсийн бүтээгдэхүүн нь бичил төслийн зорилго болон үзүүлэлтэд нийцэж буй эсэх
  • Эцсийн бүтээгдэхүүнийг заасан хугацаанд ирүүлэх боломжтой үйл ажиллагааны зохистой төлөвлөгөө боловсруулсан эсэх

Сонгон шалгаруулалтын дүн

Бичил төсөл

Хүсэлт ирүүлсэн төслийн тоо

Шалгарсан байгууллага

Тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эх, асран хамгаалагчдад зориулсан гарын авлага боловсруулах, дагалдах дүрс бичлэг бэлтгэх

6

Xөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв

Оюуны бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан тоо, тоо бодлогын аппликейшн боловсруулах

1

73 дугаар сургууль

Хүсэлт ирүүлсэн байгууллага тус бүрд сонгон шалгаруулалтын дүнг мэдэгдэх болно.