card

Боловсрол, Шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгалан Багануур, Багахангай, Налайх Дүүрэгт ажиллаа