ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

A- A A+
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

СУИС-ийн докторант Сугарын Болормаа “Монголын драмын урлаг дахь абсурд театрын хэлбэршил” сэдвээр Урлаг судлалын доктор (Ph.D) зэрэг хамгаална. “Коронавирус халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай” хуулийн 13-р зүйлийн 13.2.6, 13.2.7 дахь заалтыг үндэслэн 2021 оны 9 дүгээр сарын 22-ны 14:00 цагаас цахимаар зохион байгуулна.

СОЁЛ, УРЛАГ СУДЛАЛЫН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ